เลือกริสแบนด์แบบใหนให้เหมาะสมกับงานอีเว้นท์

การเลือกริสแบนด์ สำหรับอีเว้นท์ที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับลักษณะและเป้าหมายของงานและความเน้นที่คุณต้องการให้ริสแบนด์นั้นมีไม่ว่าจะเป็นการลงโลโก้/ข้อความลงในสายยริสแบนด์. 

ทั้งนี้เราได้รวบรวมหลักการพิจารณาชนิดของริสแบนด์ที่เหมาะสมกับงานของลูกค้าอย่างไรค่ะ. 

อาจเป็นองค์ประกอบรวมๆที่คุณสามารถใช้ในการเลือกริสแบนด์ได้คะ:

  • ทราบเป้าหมาย: ก่อนที่คุณจะเลือกริสแบนด์ประเภทใด คุณควรรู้ว่างานอีเว้นท์ของคุณมีเป้าหมายอะไร ยังไง ว่านั้นเป็นงานสัมมนาในธุรกิจ งานการกุศล งานเพื่อการกุศล หรืองานอื่น ๆ อย่างไร
  • สอบถามกับลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน: ถ้าคุณมีลูกค้าหรือผู้ร่วมงานที่คุณต้องให้ความสนใจ คุณควรถามเพื่อหาความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่ต้องการในการเลือกริสแบนด์
  • พิจารณางบประมาณ: ราคาของริสแบนด์อาจแตกต่างกันในแต่ละชนิดและจำนวน/เรทราคา และคุณควรตรวจสอบงบประมาณที่มีอยู่และวางแผนตามนั้นค่ะ
  • สำรวจจุดประสงค์ที่จะใช้ริสแบนด์ : เช็คริสแบนด์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและเป้าหมายของงานอีเว้นท์ของคุณ วางระบบการใช้ริสแบนด์ไม่ว่าจะใช้ริสแบนด์เป็นแลกตั๋วเข้างานหรือจะเป็นของสัมนาคุณ หรือริสแบนด์เพื่องานระดมทุนหรือจำหน่าย เป็นต้นค่ะ. 
  • สนับสนุนการตลาดและโฆษณา: หลังจากที่คุณเลือกริสแบนด์ เราควรเตรียมการตลาดและโฆษณาให้เหมาะสมเพื่อให้คนรู้จักและเข้าร่วมอีเว้นท์ของคุณ.
  • เมื่อทราบจุดประสงค์ของการเลือกใช้ริสแบนด์แล้วก็มาเลือกชนิดให้เหมาะสม เช่น หากใช้เป็นตั๋วแลกเข้างานก็อาจเลือกชนิดของริสแบนด์ที่ถอดไม่ได้  ล็อคแน่นคงทน บางงานอาจใช้เพื่อการตลาด การกุศลอาจเลือกใช้ริสแบนด์ชนิดอื่นที่เหมาะกับคอนเซ็ป์งานค่ะ 
  • นัดพบและทำสัญญาจ้างทำ : หลังจากที่คุณเลือกริสแบนด์ที่เหมาะสมกับงานแล้ว คุณลูกค้าอาจต้องดูรายละเอียดพูดคุยเรื่องแบบดีไซน์ / จำนวน / วันที่ต้องการใช้งาน และสรุปขั้นตอนสั่งจ้างทำกับผู้ผลิตงานค่ะ

ความสำคัญที่สุดคือต้องให้ริสแบนด์เข้ากับเป้าหมายและลักษณะของงานอีเว้นท์ของคุณลูกค้าค่ะ ริสแบนด์ต้องเหมาะกับงานเพื่อให้งานที่จัดขึ้นเกิดความสำเร็จค่ะ 

ทั้งนี้หากทางลูกค้ายังไม่มั่นใจในแบบของริสแบนด์หรือยังไม่แน่ใจว่า. เออะ ริสแบนด์แบบใหนเหมาะกับงานของทางลูกค้าเอง 

XXL Wristband เราก็มีทีมทีจะช่วยแนะนำชนิดริสแบนด์ให้เหมาะสมกับงานและบัดเจ็ดค่ะ.