Showing the single result

 • fabric wristband

  ริสแบนด์ผ้า

  สายรัดข้อมือผ้า และ ริสแบนด์ผ้า

  วัสดุที่ในการผลิตเป็นผ้าโฟลีเอสเตอร์ และผ้าซาติน ขั้นตอนการผลิตโดยมีเทคนิคที่รองรับความต้องการให้เหมาะสมตามแบบดีไซน์ของลูกค้า

  ขนาด : 20x350mm  , 15x350mm หรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

  สี :  ตัวสายรัดข้อมือผ้าหรือริสแบนด์ผ้า รอบรับทุกสีทุกเอฟเฟ็ค