Showing all 2 results

 • fabric wristband

  ริสแบนด์ผ้าโพลีเอสเตอร์ สายรัดข้อมือผ้า

  ฿10.00

  สายรัดข้อมือผ้าโพลีเอสเตอร์  ริสแบนด์ผ้าคอนเสริ์ตใช้งานครั้งเดียว

  สายรัดข้อมือแบบผ้าเป็นผ้าโฟลีเอสเตอร์  ริสแบนด์ผ้าซาติน ริสแบนด์ผ้าคอนเสริ์ตหรือใช้คัดกรองเข้างาน  Tissue Wristband แบบใช้ครั้งเดียว สายผ้านุ่ม

  ** สั่งซื้อ/สั่งทำ เช็คเรทราคาได้ที่หน้าออกแบบดีไซน์ค่ะ

   

 • ริสแบนด์ สายรัดข้อมือ พวงกุญแจ

  สายรัดข้อมือผ้า ริสแบนด์ผ้าซาติน สายรัดข้อมือผ้า

  ฿10.00

  สายรัดข้อมือผ้าซาติน  ริสแบนด์ผ้าซาติน

  วัสดุเป็นผ้าซาติน ขั้นตอนการผลิตโดยมีเทคนิคที่รองรับความต้องการให้เหมาะสมตามแบบดีไซน์ของลูกค้า

  รับทำริสแบนด์ผ้าหรือสายรัดข้อมือตามแบบที่ลูกค้าต้องการ